1120 91 items

Kinderen van harte welkom

door Langeraar

Enthousiaste dames verzorgen tijdens de zondagviering de kinderwoorddienst. Zij nemen de kinderen tijdens de viering mee naar het koetshuis om samen met hen het bijbelverhaal uit de kinderbijbel te lezen, er over te praten en gezellig wat te knutselen. Daar mogen we blij en trots op zijn. Het is alleen heel jammer dat er de […]

Presentatie communiekantjes

door Langeraar

Vanuit de verschillende parochiekernen is een grote groep kinderen en hun ouders met elkaar op weg gegaan voor de voorbereiding op de eerste Heilige Communie, ‘Het Anker’ project. Ouders hebben een programma in de kerk en de kinderen werken met elkaar aan de hand van het projectboek ‘Blijf dit Doen’ in de Aeresteijnschool. De communiekantjes […]

Bijzonder om mee te maken: Chrismamis in kathedraal Rotterdam

door Langeraar

Op woensdag 28 maart om 19.30 uur wordt in de H.H. Laurentius en Elisabeth kathedraal in Rotterdam de Chrismamis gevierd. In deze mis zegent de bisschop de olie voor degenen die gedoopt worden, voor de zalving van de vormelingen en voor de zalving van degenen die ernstig ziek zijn. Vanuit deze ene viering worden de […]

Kom jij ook een Palmpasenstok versieren?

door Langeraar

Woensdagmiddag en avond 21 maart is er gelegenheid om palmpasen-stokken te komen versieren in het koetshuis. Groep 1 t/m 4 in de middag om 14.00 uur en in de avond van 18.45 tot 20.00 uur voor kinderen vanaf groep 5. Wij zorgen voor versiersels, palmtakje en een broodhaan. Zorg zelf voor wat lekkers voor aan […]

Presentatie over groot onderhoud H. Adrianuskerk bij Dorpsraadvergadering

door Langeraar

In het begeleidende schrijven bij de actie kerkbalans 2018 is reeds aangegeven dat, in samenwerking met de dorpsraad Langeraar, het bestuur voornemens is om een werkgroep op te richten, die zich zal bezig houden met acties ter financiering van het groot onderhoud van de kerktoren en het benaderen van mensen in het kader van zelfwerkzaamheid, […]

Informatieavond levenseinde

door Langeraar

Het levenseinde, een lastig onderwerp, maar het levenseinde is onlosmakelijk verbonden met het leven. In de H. Adrianuskerk te Langeraar organiseren wij op 5 maart 2018 een informatieavond over alle vragen die u heeft over een uitvaart. Tijdens deze avond zullen Joke van Diemen, consulent en Jos Zeelen, uitvaartleider, samen werkzaam bij Könst & Dunweg […]

Stille Omgang, bidden en boete doen in de vastentijd

door Langeraar

In het hart van de ‘mirakelstad’ Amsterdam zal op zaterdag 17 maart voor de 136ste maal de Stille Omgang plaatsvinden, om het eucharistisch wonder te herdenken dat daar op 15 maart 1345 plaatsvond. Uniek aan de Omgang is de stilte, opvallend in de meest roerige buurt in Amsterdam, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid […]

Lief en leed Langeraar

door Langeraar

Gedoopt 09 december Tess Barbara Maria Kinkel dochter van Remco Kinkel en Leonie Kinkel-Mooijman 10 december Joy Johanna Barbara de Groot dochter van Jeroen de Groot en Amy van Klink   Overleden 20 november Martina Johanna Maria Bader- Hölscher 88 jaar 25 november Thomas van der Meer 84 jaar 26 november Hillegonda Cornelia van Veen-Wijfje 79 jaar […]

PCI biedt ook hulp buiten Langeraar

door Langeraar

Niet alleen binnen de grenzen van onze parochiekern  is de PCI actief, ook daarbuiten ondersteunt de Langeraarse PCI diaconale projecten. Vergeleken met de nood in de steden binnen het bisdom Rotterdam zijn de problemen in Langeraar goed te overzien. In onze kern kan men bij een verzoek om hulp rekenen op een snelle reactie van […]