110 117 items

Misintenties juni

door Zevenhoven

Misintenties voor de maand juni,  klik hier Misintenties voor de maanden juli en augustus  kunt u opgeven tot vrijdag 22 juni.

Patroonsfeest

door Zevenhoven

Op zaterdag 23 juni  vieren we in onze parochiekern het patroonsfeest van de Heilige Johannes. En dat is toch waarlijk niet de geringste onder de heiligen die we kennen.  Johannes, die opriep tot bekering en die zei: “Na mij komt nog iemand die veel belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard om […]

Pinksternoveen

door Zevenhoven

Op 15 mei deed de Pinksternoveen Zevenhoven aan. De karavaan van gelovigen die op vrijdag 11 mei van start ging voor de negendaagse noveen, op weg naar Pinksteren, belandde in onze knusse kerk om te bidden om de Heilige Geest. Koor Revival was verantwoordelijk voor de organisatie van deze viering, de zang werd ook door […]

Misintenties mei

door Zevenhoven

Misintenties voor de maand mei klik hier Misintenties voor de maand Juni kunt u opgeven tot vrijdag 25 mei.

Passion 2018

door Zevenhoven

Tradities worden geboren. Die van de Passion in de Claraparochie ontstond vier jaar geleden in Nieuwveen, waar het voor de eerste keer werd georganiseerd. Onze parochiekern was de vierde in de rij. Op 25 maart was het zover. Een jaar lang voorbereidingen treffen, vergaderen, liedjes repeteren, foto’s maken en verwerken tot een mooie presentaties, toen […]

25e Pinksternoveen Het Groene Hart

door Zevenhoven

  Hoogfeesten in de katholieke kerk kennen hun voorbereidingstijd. Zo heeft Kerstmis de Advent en Pasen de Veertigdagentijd. Voor Pinksteren bestond er eigenlijk niets. 25 jaar geleden heeft de toenmalige deken van het dekenaat Alphen a.d. Rijn, L.P. Peeters, aan deze voorbereiding gestalte gegeven door een Pinksternoveen in het leven te roepen .In navolgingen van […]

Orangerie

door Zevenhoven

Dinsdagmiddag 24 april gaven we in de Orangerie oude schoenen weer een nieuw leven. Het is een fleurig paar geworden!

Rozenkransgebed

door Zevenhoven

  In de meimaand gaan we weer het rozenkransgebed bidden. Bij mooi weer doen we dat bij de Lourdesgrot. U bent op de dinsdagavonden om 19.00 uur van harte welkom hiervoor.  Behalve op dinsdag 15 mei dan is er om 19.30 uur de Pinksternoveen in onze kerk.

Opbrengst vastenactie

door Zevenhoven

Dit jaar hebben we mogen sparen voor Zambia, het project in Mbala in het uiterste noorden.  Het wordt uitgevoerd door de Zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria.  De congregatie heeft de zusters opgedragen ‘te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet’. Vanuit die opdracht gingen de zusters de sloppenwijken […]

Lief en leed

door Zevenhoven

Overleden: 3 maart 2018:    Mevrouw Cor Hogervorst – de Groot, 92 jaar. 20 maart 2018:  Mevrouw Tiny Thomas – vd Meer, 88 jaar.