1120 27 items

Wisseling aanvangstijd viering op zondag

door OudAde_Rijpwetering

Sinds begin juli vorig jaar zijn er in de Clara en Franciscusfederatie op zondagmorgen vieringen om 9.15 uur en 11.15 uur.  Bijna alle kerken wisselen onderling wekelijks van tijd. Maar wij hebben er toen samen met Hoogmade voor gekozen om deze tijd jaarlijks te wisselen, halverwege het kalenderjaar. Na een jaar in parochiekern Oud Ade/ Rijpwetering […]

Schoonmaak kerk Rijpwetering

door OudAde_Rijpwetering

Veel werk rondom de kerk wordt door vrijwilligers gedaan. Zo ook het schoonmaken in de kerk zelf. Dat gebeurt eens in de drie weken. We hebben drie groepen dames die dit altijd regelen. Nu zijn we op zoek naar een paar mensen om dit schoonmaakteam aan te vullen en uit te breiden. Eens in de […]

Zaterdag 24 juni – KERKENNACHT

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdag 24 juni is het landelijke Kerkennacht. Ook onze kerken zijn die avond opengesteld, samen met nog een aantal kerkgebouwen in het gebied van onze federatie. Er is die avond gelegenheid tot het zingen van Maria liederen in de kerk van Rijpwetering en in de kerk van Oud Ade is een Taizeviering. De laatste maal […]

Marialof

door OudAde_Rijpwetering

Er zijn vele plekken waar Maria na haar hemelvaart aan de mensen verschenen is. Plekken die een blijvende boodschap zijn aan ons. Een boodschap die altijd verwijst naar de weg die wij met haar zoon Jezus Christus mogen gaan. Een boodschap van bemoediging. Maria’s plek in de kerk is dermate belangrijk dat de kerk per […]

Romereis

door OudAde_Rijpwetering

Op zaterdag 13 mei om 16.00 uur is er in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk te Roelofarendsveen (Noordeinde 187) een presentatie van de Romereis van het bisdom. Deze reis vindt plaats in oktober, tijdens de herfstvakantie van dit jaar.

Heilig Vormsel

door OudAde_Rijpwetering

Volgende week zaterdag 13 mei, is om 19.00 uur de viering van het Heilig Vormsel in de Petruskerk voor alle vormelingen uit de Franciscus parochie. Voorgangers vicaris generaal Mgr. T.F.M. Visser en pastor H. van de Reep.  De zang wordt verzorgd door Faith.

Eerste H. Communie

door OudAde_Rijpwetering

Zondag 14 mei is de viering van de Eerste H. Communie in Oud Ade. En let op: Deze viering begint om 11.15 uur. Tijdens deze viering is er kindercrèche op de pastorie. U kunt deze bereiken via de deur rechts achter in de kerk.

Symposium in de Ontmoetingskerk in Nieuwveen

door OudAde_Rijpwetering

Op 26 april is er in Nieuwveen ter gelegenheid van het Reformatiejaar (500 jaar reformatie) een mini-symposium. In het Nieuwveen gaan op zondag twee groepen christenen naar hun eigen kerk. De katholieken gaan naar hun H. Nicolaaskerk, de protestanten verzamelen zich rond de preekstoel in de Ontmoetingskerk. De Reformatie laat diepe sporen na. Hoewel wij […]

Uitnodiging seniorenochtend

door OudAde_Rijpwetering

Wij nodigen alle 65plussers uit onze parochiekern en hun partners uit voor de seniorenochtend op dinsdag 25 april om 10.00 uur in Oud Ade We beginnen met een viering van woord en communie met voorganger diaken A. van Aarle. Daarna verwachten we u in het dorpshuis van Oud Ade voor de koffie of thee, ’n […]

Hosanna! Zwaai met je palmtak!

door OudAde_Rijpwetering

Nog twee weken hebben we te gaan voor het Paasfeest. Op 9 april beginnen we de Goede Week met Palmpasen. De kinderen zijn op school druk bezig om de Palmpasenstokken te versieren en er lekkere dingen aan te hangen. De viering van Palmzondag in Oud Ade begint met de processie door de kinderen met hun […]