5 artikelen

Hoogfeest van Maria Boodschap

door OudAde_Rijpwetering

Maandag 25 maart hoogfeest van Maria Boodschap. Precies 9 maanden voor kerstmis vieren we dat de engel Gabriel Maria vertelt dat ze zwanger is van Jezus. U bent van harte welkom dit mee te vieren en wel om 9 uur `s morgens in Nieuwkoop of 7 uur `s avonds in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Beide […]

Extra inzameling voor de voedselbanken voor Pasen

door OudAde_Rijpwetering

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedsel­banken helpen de allerarmsten in onze samenleving door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De voedselbanken werken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedsel­overschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met […]

Banneux

door OudAde_Rijpwetering

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd […]

nieuw koor?

door OudAde_Rijpwetering

Hé, een nieuw koor? In het vieringenrooster voor de komende periode komt u de namen Dameskoor OA en Gemengd koor RW niet meer tegen. Per 1 juli gaan deze koren samen verder als één koor. Dat is best een grote stap in de geschiedenis van de koorzang van de parochiekern Rijpwetering/Oud Ade. Het gaat hier […]

Onderhoud H. Bavo kerk Oud Ade

door OudAde_Rijpwetering

Op 3 april zal de steiger geplaatst worden aan de noordoostzijde van de kerk. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal 12 weken in beslag nemen. Ook enkele gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor worden opgeknapt. En dan is de gehele buitenkant van de kerk klaar en weer toekomst bestendig. De beheercommissie