9 artikelen

Avond van barmhartigheid

door OudAde_Rijpwetering

Op zondagavond 16 december bent u allen uitgenodigd in de heilige Petruskerk te Roelofarendsveen voor een viering van barmhartigheid. De viering begint om 19:00 uur. Een tijd om samen te zingen, bidden en stil te zijn. Het heilig Sacrament zal worden uitgesteld voor aanbidding. Mocht u het sacrament van boete en verzoening willen ontvangen, zullen hiervoor pastoor Glas […]

Deurcollecte Adventsactie

door OudAde_Rijpwetering

Zondag 16 december is er na de viering in Rijpwetering  een deurcollecte voor het Malawi project ‘Bravo’. Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent van de negentien miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens.  De aidsepidemie heeft de toch al slechte economische situatie dramatisch verergerd. Bijna niemand heeft een geboortewijs. Zonder […]

Zondag van de Diaconie

door OudAde_Rijpwetering

Het weekend van  24/25  november vieren wij in onze kerken ook de zondag van de diaconie. Alle PCI-en hebben unaniem gekozen om in dit weekend een extra collecte te besteden aan het Babyhuis. Schrijfster Barbara Muller is oprichtster van het Babyhuis. Zij heeft op het symposium van 4 oktober jl. verteld over de keuze om […]

Gezinsviering 2 december, aandacht voor de Adventsactie

door OudAde_Rijpwetering

Zondag  2  december zal er na de gezinsviering in Rijpwetering aandacht worden besteed aan het project van de adventsactie met als thema : ‘Alle pasgeboren kinderen in Malawi moeten geregistreerd worden’. Er worden bij de koffie na de viering pindakoekjes geserveerd, omdat deze in Malawi worden gegeten en we zo solidair zijn met de inwoners […]

Kinderwoorddienst in de Adventstijd

door OudAde_Rijpwetering

Omdat de adventstijd een mooie tijd is van uitzien naar het geboortefeest van Jezus, willen wij graag ook de kinderen mee op weg nemen naar Kerstmis. Er zal er in de advent drie keer een kinderwoord-dienst zijn voor kinderen om samen uit de Bijbel te lezen en op een creatieve manier met de tekst aan […]

nieuw koor?

door OudAde_Rijpwetering

Hé, een nieuw koor? In het vieringenrooster voor de komende periode komt u de namen Dameskoor OA en Gemengd koor RW niet meer tegen. Per 1 juli gaan deze koren samen verder als één koor. Dat is best een grote stap in de geschiedenis van de koorzang van de parochiekern Rijpwetering/Oud Ade. Het gaat hier […]

Verandering in aantal weekendvieringen

door OudAde_Rijpwetering

In Samenstromen heeft u al kunnen lezen dat de pastoraatsgroep en het pastoraal team hebben besloten om in onze parochiekern in het vervolg één weekendviering te laten plaatsvinden. De ene week op zaterdagavond (Oud Ade) en de andere week op zondagmorgen (Rijpwetering). Vanaf het eerste weekend in 2019 wisselt de locatie van de vieringen, zoals […]

Koorjubilarissen gehuldigd

door OudAde_Rijpwetering

Op zondag 29 april was het feest in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte in Rijpwetering. Aan het eind van de feestelijke eucharistieviering met mooie gezangen van het gemengd koor werden één dame en twee heren gehuldigd voor hun vele jaren lidmaatschap. De heren Karel Willemsen en Giel Castelijn zijn veertig jaar lid van […]

Onderhoud H. Bavo kerk Oud Ade

door OudAde_Rijpwetering

Op 3 april zal de steiger geplaatst worden aan de noordoostzijde van de kerk. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal 12 weken in beslag nemen. Ook enkele gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor worden opgeknapt. En dan is de gehele buitenkant van de kerk klaar en weer toekomst bestendig. De beheercommissie