110 12 items

Regenboogviering voor kinderen in Noorden

door Noorden

Een aantal keer per jaar organiseert de Werkgroep Kleuterkerk Martinusparochie uit Noorden voor kinderen van 3 jaar een Regenboogviering. Wij komen daar op de zondag om 10.00 uur samen om met je papa en/of mama te luistere en te zingen. De kinderen steken ook kaarsje aan en mogen aangeven voor wie zij dat specifiek doen.   […]

Vrijwilliger gehuldigd in Noorden

door Noorden

Elk jaar krijgt een vrijwilliger de Martinuspenning. Met deze penning laten de Beheercommissie en de Pastoraatgroep zien hoe blij zij zijn met al die vrijwilligers, op welk gebied dan ook. Jan Tersteeg, voorzitter van de Beheercommissie, reikte de Martinuspenning dit jaar uit aan mevrouw van der Zalm. Mevrouw van der Zalm doet binnen de kerk […]

Het Noodfonds Nieuwkoop Omzien Naar Elkaar (O.N.E.) is van start gegaan.

door Noorden

Vanuit de hervormde gemeente Nieuwkoop is een aantal maanden geleden het initiatief genomen om een ’interkerkelijk’ Noodfonds te gaan opzetten voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Er zijn soms situaties van acute nood of zorg, waarbij de reguliere instanties niet snel genoeg kunnen schakelen of omdat men net buiten de regeltjes valt. Dan kan […]

Werkgroep M.O.V.

door Noorden

De letters M.O.V. staan voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. De werkgroep probeert de missiegedachte, de ontwikkelingssamenwerking en het vredeswerk te propageren en te stimuleren. Gedurende het kerkelijk jaar wordt aandacht gevraagd en actie gevoerd voor projecten in de Derde Wereld en voor een vreedzame samenleving, veraf en dichtbij. Bewustwording, vooral via publicaties op het bord […]

Stiltemeditatie in Martinuskerk

door Noorden

In Noorden wordt al jarenlang een stiltemeditatiebijeenkomst gehouden. Pater Dirk Koster is destijds deze groep gestart en had de leiding. Na zijn overlijden zet de groep de bijeenkomsten voort in zijn geest. Iedere dinsdagavond vanaf 18:45 uur is (in de winter) de pastorie, (in de zomer de kerk) open, er klinkt rustige muziek bij gedempt licht. Om 19:00 geeft één van de aanwezigen een korte inleiding en daarna is iedereen een klein half uurtje stil. De  meditatie wordt afgesloten met een lied. Wie ook behoefte heeft aan dergelijke momenten van bezinning, is welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie? Mail naar: co.van.den.broek@planet.nl

PCI regelt fietsen

door Noorden

Al bekend met het ANWB Kinderfietsenplan? De PCI De Mantel (Nieuwkoop-Noorden) wel. De ANWB zamelt kinderfietsen in, knapt ze op en geeft ze aan kinderen tussen de 10 en 18 jaar die opgroeien in armoede. Aanvragen voor een fiets kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties met een ANBI-status. Elke PCI heeft die status. Zo heeft […]

Rock Solid prikkelt tieners…

door Noorden

Rock Solid is een dynamisch tienerclub programma. Het is energiek, afwisselend, sluit aan bij belevingswereld van de tieners en helpt hen bij het ontdekken wat het christelijk geloof voor hen betekent in het dagelijks leven. Dit doen we door onwijs gave spellen en opdrachten. We draaien twee groepen de eerste vrijdag van de maand komen […]

Regenboogviering voor kinderen in Noorden

door Noorden

Zondag 29 januari stond tijdens de Regenboogviering het Bijbelverhaal van de kinderzegen centraal. We lazen het verhaal over Jezus die de kinderen bij hem riep. Jezus vertelt de kinderen dat zij belangrijk zijn en hij geeft ze de Zegen. Na het verhaal gingen alle kinderen bij elkaar zitten en lieten we elkaar spullen zien die […]

Kinderviering ZONDAG 29 Januari in Noorden

door Noorden

Kinderviering ZONDAG 29 JANUARI in Noorden Kom je ook samen met je papa en/of mama naar de Regenboogviering Wat gaan we doen? We lezen het verhaal dat Jezus de kinderen zegent. Jezus vindt deze dag de papa’s, mama’s en alle volwassen even niet zo belangrijk. De kinderen zijn die dag het meest belangrijk! Kom je ook […]

Het scheppingsverhaal in Noorden

door Noorden

Vandaag lazen we, tijdens de Regenboogviering in Noorden, het verhaal van ‘de schepping’ . Er waren weer veel kinderen aanwezig vanaf 3 jaar en zelfs nog jonger. We maakten het licht in de kerk met onze zaklantaarn en er was tijdens de Regenboogviering in Noorden nieuwe muzikale ondersteuning.