1120 74 items

INTENTIES

door Nieuwkoop

INTENTIES (vervolg) Er worden regelmatig gebedsintenties doorgegeven voor vieringen als er een bepaald koor zingt, of bij bepaalde feesten. Als u dat doet, dan het liefst per e-mail. Per briefje mag ook, maar dan graag uw telefoonnummer er bij. In beide gevallen kunnen we dan bericht teruggeven wanneer de gebedsintentie(s) is (zijn) opgenomen. Wel het […]

Vormsel

door Nieuwkoop

Deze kinderen uit Nieuwkoop ontvingen op 4 februari het H. Vormsel: Meike en Lars Kuijf, Tiësto Selm, Rimon Efram,  Maarten Hoff, Maaike Wisker en Anne Verlaan. Wij wensen hen veel vormselkracht!

Lief en Leed

door Nieuwkoop

overleden: 2 februari       Margaretha Maria van Veen-Disseldorp     88 jaar 8 februari       Peter van der Geest                                  76 jaar

16 maart klaverjassen. Komt u ook?

door Nieuwkoop

Nog even en de zomertijd komt. Dan zijn de donkere dagen voorbij. Da houdt ook in dat het kaartseizoen ten einde loopt. Op 16 maart ken 13 april zijn de laatste 2 klaverjasavonden van dit seizoen. U bent op vrijdag 16 maart van harte welkom in het Parochiehuis in Nieuwkoop. Dan organiseren we weer een […]

Koor Allegro

door Nieuwkoop

De aanhouder wint zegt het spreekwoord. Dit hebben wij als koor kunnen ondervinden. Heel blij zijn wij met de komst van onze nieuwe dirigent Leo van Rijt. Hij zal vanaf 1 april voor ons koor staan. De afgelopen tijd hebben we al vaak gerepeteerd met onze nieuwe pianiste Danielle Krijnen. Hartelijk dank aan al de […]

Eerste Heilige Communie Nieuwkoop

door Nieuwkoop

16 Kinderen zijn 14 februari met de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie begonnen. Op zondag 18 maart zullen zij zich presenteren aan de parochiegemeenschap. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Deze viering is om 9.15 uur. Werkgroep Eerste Heilige Communie Nieuwkoop

Jeugdkoor Flos Campi

door Nieuwkoop

Schroom niet, kom gerust een met ons meedoen! Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom. Dinsdagavond 19 – 20 uur in het Parochiehuis. Bestuur en leden Jeugdkoor Flos Campi Nieuwkoop

KinderWoordDienst

door Nieuwkoop

Op zondag 4 maart (11.15 uur) is er tijdens de viering een KinderWoordDienst. Net zoals op 25 februari zullen we werken aan een palmpaasstok. We hopen natuurlijk dat veel kinderen met ons mee komen doen. Dan hebben we op 25 maart een prachtige bontgekleurde stoet door de kerk lopen als we de intocht van Jezus […]

GezinsViering

door Nieuwkoop

In februari was er geen gezinsviering in onze Parochiekern. In maart zijn er maar liefst 2! De eerste is meteen een bijzondere: op zondag 18 maart stellen de kinderen die hun Eerste Heilige Communie gaan doen zich voor aan de parochianen. Deze viering is om 9.15 uur. De zondag daarop, 25 maart, vieren we met […]

Gratis rondleidingen in heropend Oudheidkundig- en Poldermuseum

door Nieuwkoop

Het nieuwe museumseizoen in het Oudheidkundig- en Poldermuseum aan de Noordenseweg nr. 23 gaat weer van start op zaterdag 3 maart a.s. Tot en met november 2018 is het museum geopend op woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Momenteel is, naast de vaste opstelling over het werken op de polder, nog de expositie […]