1120 131 items

Dienst met verbeelding

door Nieuwkoop

Op 19 mei is er om 9.30 uur in de Gereformeerde kerk aan de Achterweg een “dienst met verbeelding”. Dat is een door leken voorbereide viering . Een dienst zonder predikant. Deze dienst is ook toegankelijk voor onze parochianen. na afloop is er koffie. Aanbevolen. Red.

Verslag

door Nieuwkoop

Bijeenkomst op 31 maart over de visie op de toekomst van onze geloofsgemeenschap Na de viering van 9.15 uur gingen ongeveer 60 mensen naar het parochiehuis. Eerst een kopje koffie en daarna de dia serie waarin de noodzaak van deze bijeenkomst werd uitgelegd door dhr. Sjaak Leliveld van het Clara bestuur. Tijdens de pauze kon […]

Lief en Leed

door Nieuwkoop

overleden: 10 januari    Theo van Egmond        81 jaar (rectificatie. In de vorige Samenstromen stond per abuis 20 januari) 23 januari    Jo van Diepen-Balvert  88 jaar

Vanuit de pastoraatgroep

door Nieuwkoop

Op dinsdag 22 januari hebben wij samen met de BCP en de wijkcontactpersonen een bijeenkomst gehad over het belang van deze werkgroep. De wijkcontactpersonen dragen zorg voor het contact vanuit de parochie bij feestelijke momenten, bij ziekte en verhuizing naar en in Nieuwkoop. Zij zijn de ogen en oren van hun wijk. Bets Verhage benadrukte […]

Vrijdag 15 maart: gezellig klaverjassen!

door Nieuwkoop

Op vrijdag 15 maart organiseren we de vóórlaatste klaverjasavond van het seizoen. En de laatste avond van dit seizoen is op 5 april. De opbrengst van de kaartavonden is voor het onderhoud van de kerk. Activiteiten Comité RK-Kerk

KinderWoordDienst

door Nieuwkoop

Is er weer op zondag 10 en 31 maart. Beide keren tijdens de viering van 9.15 uur. We gaan dan werken aan een palmpaasstok. Met deze palmpaasstokken hopen we zaterdag 13 april in een bonte stoet door de kerk te kunnen lopen om samen Palmpasen te vieren. De KinderWoordDienst is speciaal bedoeld voor kinderen van […]

GezinsViering

door Nieuwkoop

Op zondag 17 maart om 11.15 uur staat deze viering in het teken van de presentatie van de communicantjes uit onze parochiekern. Vijf kinderen zullen zich voorstellen aan onze parochiegemeenschap. Op zondag 19 mei zullen zij samen met de communicantjes uit Nieuwveen en Zevenhoven voor het eerst delen in het brood van Jezus. We hopen […]

Water is leven

door Nieuwkoop

De MOV ers van de Clara- en Franciscusparochies zullen verschillende acties houden om geld in te zamelen voor een door de Vastenactie goedgekeurd project van Spot Tanzania uit Leimuiden. Kees Kempenaar en zijn vrouw Els bemiddelen al jaren bij de aanleg van veilig en betrouwbaar drinkwater in Tanzania. Deze keer zal geld ingezameld worden voor […]

Bedevaart Lourdes 2019

door Nieuwkoop

De datum is al bekend. We vertrekken op dinsdag 24 september 2019. Binnenkort is er meer informatie beschikbaar achter in de kerk. Op het mededelingenbord staan de telefoonnummers van de contactpersonen waarbij u zich kunt opgeven. Werkgroep Lourdesbedevaart

huispaaskaars

door Nieuwkoop

Achter in de kerk ligt een formulier waarop u kunt aangeven of u een huispaaskaars wilt bestellen. Graag vóór 18 maart, want dan worden de bestellingen doorgegeven en hebben we ze gegarandeerd op tijd in huis. Secretariaat