Wijziging aanvangstijden zondagsviering !!!!!!!

Vanaf komende zomer, om precies te zijn vanaf 8 juli, zal de kerktijd wekelijks gaan wisselen. De ene week om 9.15 uur, de andere week om 11.15 uur. Dat vraagt even opletten en wat vaker in het rooster achterin de Samenstromen kijken.
In de voorgaande jaren hadden we een vaste tijd voor de viering van zondagmorgen. Het laatste jaar was dat om 9.15 uur. In een gesprek met vertegenwoordigingen uit de parochie werd duidelijk dat men de voorkeur gaf aan wekelijks wisselen. Dat geeft meer ruimte aan de koren, musici, kosters, misdienaars en acolieten.
Nog even over de noodzaak van deze vroege en late tijden. Dit maakt het mogelijk dat de voorganger diezelfde morgen in nóg een viering kan voorgaan in een van de andere kernen van de parochiefederatie. Met elf kerken kan het niet anders, ondanks de hulp van emeriti-pastors en parochianen. Past de tijd u een keer niet, dan bent u natuurlijk altijd welkom in één van de andere kerken.