Begraven op de R.K. begraafplaats (vervolg)

Wat gebeurt er na een kerkelijke uitvaart? Als een dierbare is overleden, dan bidt de parochiekern de eerste zes zondagen na het begraven of de crematie voor de overledene. Dit gebeurt ook tijdens de jaarlijkse viering van Allerzielen. De nabestaanden worden het eerste jaar uitgenodigd, zodat het gedachteniskruisje kan worden overhandigd.

Ook zal een klein stukje voor het parochieblad worden geschreven om de overledene te herinneren. Dit In Memoriam vindt u vaak op het inlegvel van dit parochieblad.

Mocht de familie de overledene willen herdenken via een misintentie (bijvoorbeeld een jaar na het overlijden) dan is dit mogelijk. Het secretariaat van de parochiekern is op dinsdagochtend geopend van 9:30 tot 10:30 uur, zij kunnen het verzoek registreren. Ook kan een verzoek per e-mail worden ingediend op het volgende e-mailadres: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl.