Sinds een aantal jaren houden wij om de paar jaar (de laatste was in 2015) een informatieavond  om de parochianen van Rijpwetering en Oud Ade te informeren over de huidige situatie, maar ook om u in de gelegenheid te stellen om al uw vragen te beantwoorden.

Onderwerpen die besproken zullen worden zijn: nieuw systeem van automatisering, één viering in het weekend, 150 jarig bestaan kerk van Oud Ade, uitbreiding kerkhof Rijpwetering, samengaan van de beide koren van Rijpwetering en Oud Ade en onderhoud van de beide kerken. Ook diaken van Aarle zal aanwezig zijn. Mogelijk ook iemand van het parochiebestuur.

Deze informatieavond is op donderdag 24 mei om 20.00 uur in het dorpshuis van Oud-Ade.

U bent van harte welkom.

Beheer Commissie Parochiekern  en pastoraatsgroep