Verloting paaskaars 2017

Op zondag 29 april en 20 mei kunt u loten kopen, evenals tijdens de ouderenviering op 23 mei. De opbrengst is voor onze kerk.

Wij hebben een bijdrage geleverd voor:

  • 3x nieuwe kleding voor de acolieten
  • 2 nieuwe kandelaars met standaard
  • De restauratie van de beeldengroep van de kerststal.

Dit alles mede dankzij uw inzet, waarvoor onze dank.

Werkgroep Klein Onderhoud