Dringend verzoek

Ongeveer eens in de 6 weken gaan Henk Brunt en ondergetekende met collectegelden naar de Rabobank in Roelofarendsveen, om het totaal aan ontvangen geldmiddelen af te storten. Helaas komt het regelmatig voor, dat kerkgangers het nodig vinden andersoortige munten in de collecteschaal te deponeren. Vaak gooit de machine de vreemde munten er uit. Soms ook niet en dat gebeurde in de week voor Pasen. Ongeveer op de helft van het totaal af te storten geldzakken blokkeerde de machine en was defect. Een monteur diende te komen opdraven en Henk en ik konden onverrichter zake weer naar huis. De bank meldde ons, dat een zogenaamde herdenkingsmunt de boosdoener was geweest. Als vrijwilligers steken we veel tijd in deze noodzakelijke werkzaamheden. U zult begrijpen, dat een eventuele volgende keer, zowel de bank als wij niet blij zullen zijn. Van daar doen wij een dringende oproep aan u allen voortaan uitsluitend euromunten, of nog liever, eurobriefjes in de collecteschaal te doen. Henk Brunt en ik zijn u zeer dankbaar.

Nico van der Hulst