Op Roepingenzondag, weekend 21 – 22 april wordt in alle kerken en kloosters die dag speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en godgewijde leven. Onze parochies sluiten zich hierbij aan. Het gewijde ambt is onmisbaar om Christus steeds voor ogen te houden in de gemeenschap van de Kerk. In al onze kerken is er tevens een 2e collecte voor de priester- en diakenopleiding van ons bisdom. Priesters en diakens vervullen hun dienstwerk voor de Heer in de gemeenschap van de Kerk die een netwerk van liefde is.

Pastor Marjo Hoogenbosch

 

In het weekend van 21 – 22 april is er na de vieringen een deurcollecte voor de priester- en diakenopleiding van het bisdom.