Tarief misintenties

Per 1 januari 2018 heeft de BCP het tarief voor een misintentie verhoogd naar 15 euro