Op woensdag 14 februari is de veertigdagentijd begonnen. Een periode van bezinning en versobering, die uitmondt in de Goede week ter voorbereiding op Pasen. De kruisweg is op Goede Vrijdag om 15.00 uur. Het tijdstip waarop volgens de overlevering Jezus stierf. Biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus. Van harte worden ook de kinderen uitgenodigd om de Kruisweg mee te lopen en bloemen neer te leggen bij het kruis

Vrijdag 30 maart om 15.00 uur in de H. Bavokerk te Oud Ade. U bent meer dan welkom.

Els van Schie en Tineke van Hoorn