Zaterdag 3 februari om 19.00 uur zijn alle ouders en kinderen van harte welkom in Oud Ade voor een gezinsviering waarin de kinderzegen wordt gegeven. In het bijzonder zijn de ouders welkom met de kinderen die het afgelopen jaar (2017) gedoopt zijn! De kinderzegen heeft te maken met het feest van Maria Lichtmis, 2 februari. Maria brengt dan haar kindje Jezus naar de Tempel om Hem op te dragen. Zo mogen ook de ouders hun kinderen opdragen aan God.

Het jeugdkoor LOSZ zal zingen. Wij maken er een mooi avondfeest van.

Diaken André van Aarle

  

Kindercrèche. Zaterdag 3 februari kunnen tijdens de gezinsviering in Oud Ade de allerkleinste kinderen voor een deel van de viering naar de crèche in de pastorie worden gebracht.

De pastorie is bereikbaar via de deur rechts achter in de kerk.