Het secretariaat is gesloten van 25 december 2017 t/m 5 januari 2018. E-mail en post worden wel gelezen. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met een van de leden van de pastoraatsgroep of de beheercommissie.