Zaterdag 9 december van 12-13 uur houdt de Franciscusparochie voor al haar kernen een lunch in de Petruskerk welke in het teken zal staan van het Congoproject. In de Democratische Republiek Congo hebben de paters redemptoristen een naaiopleiding opgezet voor ongeschoolde jonge alleenstaande moeders. Tijdens het eerste jaar ligt de nadruk vooral op alfabetisering en de beginselen van snit en naad. In het tweede jaar ligt de focus op commercieel beheer, om de vrouwen en meisjes voor te bereiden op hun toekomstig ondernemerschap. Dat moet hen in staat stellen te voorzien in hun eigen levensonderhoud en dat van hun kind(eren). Er wordt een presentatie over het project tijdens de lunch gegeven.

U wordt van harte uitgenodigd voor de lunch waarbij een bijdrage wordt gevraagd van 5 euro. Deze komt geheel ten goede aan het Congoproject.

U kunt zich tot en met zondag 3 december aanmelden op het aanmeldingsformulier dat achter in de kerk ligt.

Gerrie Meerstadt, namens MOV groepen Franciscusparochie