dinsdag 15 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming.

Wij doen dat op die dag in onze federatie in twee kerken, namelijk ’s ochtends om 9.30 uur in Oud Ade en ’s avonds om 19.00 uur in Nieuwkoop.

Zo heeft u de keuze om te kijken welk tijdstip u het beste schikt.

Na beide vieringen is er koffie of thee.

U bent bij deze vieringen van harte welkom.