Sinds begin juli vorig jaar zijn er in de Clara en Franciscusfederatie op zondagmorgen vieringen om 9.15 uur en 11.15 uur.  Bijna alle kerken wisselen onderling wekelijks van tijd. Maar wij hebben er toen samen met Hoogmade voor gekozen om deze tijd jaarlijks te wisselen, halverwege het kalenderjaar.

Na een jaar in parochiekern Oud Ade/ Rijpwetering om 9.15 uur te zijn begonnen, gaan we nu dus wisselen met Hoogmade.

Dat betekent dat de viering vanaf zondag 2 juli om 11.15 uur begint. Aan de locatie wijzigt niets, dat blijft tot het eind van 2017 gewoon de H. Bavokerk in Oud Ade.