Gaat u mee op weg naar Pasen? De protestantse en katholieke kerken in Nieuwveen en Zevenhoven organiseren een Passierondgang. Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus wordt verteld op vijf locaties en op verschillende manieren: door drama, film, zang en gesproken woord.

De rondgang (op de fiets) vindt plaats op dinsdag 11 april 2017. (Mocht u niet kunnen fietsen dan proberen wij vervoer met de auto te regelen)
De presentatie duurt op elke locatie ongeveer 15 minuten. De totale rondgang duurt twee en een half uur.

De vijf locaties zijn de Witte Kerk in Zevenhoven, waar de rondgang start, vervolgens gaat u naar basisschool de Diamant in Zevenhoven, de Ontmoetingskerk in Nieuwveen, de Sint-Nicolaaskerk in Nieuwveen en de Johannes Geboortekerk in Zevenhoven.
Onderweg en na de rondgang wordt er koffie, thee en limonade geschonken.

De Passierondgang start op verschillende tijden: 18.30, 18.45, 19.00 en 19.15.

Met dit initiatief hopen wij veel mensen te bereiken. Daarom zal er huis-aan-huis in Nieuwveen en Zevenhoven een flyer worden verspreid. Wij hopen ook op deelnemers uit de andere parochiekernen van onze federatie.

U kunt zich voor de rondgang opgeven. Dat kan bij ondergetekende. Vermeld a.u.b. uw naam, telefoonnummer, het aantal personen dat u aanmeldt, de gewenste starttijd en (wanneer u niet in staat bent te fietsen) dat u gebruik wil maken van vervoer met auto. Ook komt er achter in de kerk een inschrijfformulier te liggen.

Namens de organisatie, Jaap Aartman, Schoolstraat 1, 2435AA Zevenhoven. Telefoon 0172-538656.
E-mail: j.aartman@planet.nl .